LOVE YOUR SKIN WITH EVIDENCE-BASED COSMETOLOGY

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020


PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ RỤNG TÓC ANDROGEN (HÓI) HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY LÀ GÌ?


Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) và liệu pháp laser năng lượng thấp (low-level laser therapy- LLLT) có thể được xem là phương pháp điều trị hiệu quả đối với rụng tóc androgen tốt hơn so với các phương pháp điều trị truyền thống, theo kết quả từ một phân tích tổng hợp (meta-analysis) của AAD VMX (American Academy of Dermatology’s Virtual Meeting Experience), được tổ chức online từ 12-14/7/2020.
Các bác sĩ da liễu đã tiến hành phân tích tổng hợp các nghiên cứu điều trị rụng tóc androgen hiện nay. Trong các nghiên cứu này, chỉ có một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng. Phân tích tổng hợp được tách ra làm hai phần cho nam giới và nữ giới. Kết quả được đánh giá thông qua sự thay đổi trung bình về số lượng tóc, số lượng tóc trên mỗi centimet vuông (số lượng tóc/cm2). Nghiên cứu này sử dụng công cụ đánh giá SUCRA để đo lượng hiệu quả điều trị từ các nghiên cứu, điểm SUCRA càng cao, thì phương pháp đó càng hiệu quả. Độ tin cậy và nguy cơ thiên vị của các nghiên cứu cũng được tính toán cho mỗi nghiên cứu.
Phân tích tổng hợp các nghiên cứu có 30 thử nghiệm lâm sàng đối với nam giới; và 9 thử nghiệm lâm sàng đối với nữ giới. 8 phương pháp điều trị được đánh giá đối với nam giới gồm: minoxidil 5%, minoxidil 2%, PRP, LLLT, 0.5mg dutasteride, 1mg finasteride, bimatoprost, và giả dược/dầu gội.Trong các nghiên cứu trên đối tượng nam giới và nữ giới, giá trị SUCRA cao nhất thuộc về phương pháp PRP và LLLT. Tuy nhiên hai nghiên cứu đánh giá hiệu quả của hai phương pháp này có tính thiên vị khá cao (high risk for bias). Còn nghiên cứu của các phương pháp khác có tính thiên vị thấp hơn. Do đó, cần phải phân tích một cách thận trọng. Mặc dù những phương pháp điều trị gần đây chứng minh được hiệu quả điều trị cao, tuy nhiên cần có những thử nghiệm lâm sàng có cỡ mẫu lớn hơn.
Reference
Gupta A, Bamimore M, Foley K. Efficacy of non-surgical treatments for androgenetic alopecia in men and women: a systematic review with network meta-analyses, and an assessment of evidence quality. Presented at: AAD VMX 2020; June 12-14, 2020. Abstract/Poster 16022.

Pin It

0 nhận xét:

Đăng nhận xét