LOVE YOUR SKIN WITH EVIDENCE-BASED COSMETOLOGY

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

SO SÁNH HIỆU QUẢ, TÍNH AN TOÀN, TÁC DỤNG PHỤ CỦA KEM BÔI CYSTEAMINE 5% VỚI CÔNG THỨC KLIGMAN HIỆU CHỈNH TRONG ĐIỆU TRỊ NÁM THƯỢNG BÌ: THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG NGẪU NHIÊN, MÙ ĐÔI

Maryam Karrabi 1 2Jennifer David 3Mohammad Sahebkar 4 5

 

Giới thiệu:  Công thức Kligman (KF) vẫn là một trong những lựa chọn của bác sĩ da liễu trong điều trị nám. Nghiên cứu này nhằm so sánh hiệu quả của công thức Kligman hiệu chỉnh (MKF) so với cysteamine 5% trong điều trị nám thượng bì.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  Có tổng số 50 bệnh nhân nám thượng bì tham gia vào thử nghiệm lâm sàng mù đôi, ngẫu nhiên này. Những bệnh nhân này được điều trị ngẫu nhiên với cysteamine 5% hoặc kem bôi MKF (4% hydroquinone, 0.05% retinoic acid và 0.1% betamethasone). Kem bôi cysteamine (bôi 1 lần mỗi ngày, thời gian tiếp xúc thuốc bôi 15 phút) hoặc MKF (bôi mỗi tối để qua đêm) được bôi trong 4 tháng liên tục. Hiệu quả điều trị được xác định thông qua điểm số mMASI (MASI hiệu chỉnh), thang điểm IGA và bộ câu hỏi cho bệnh nhân. 

Kết quả: Độ tuổi trung bình (độ lệch chuẩn) của các đối tượng tham gia nghiên cứu ở nhóm điều trị cysteamine là 34.96 (6.17) và nhóm điều trị MKF là 35.76 (5.23). Điểm mMASI sau 4 tháng ở nhóm điều trị MKF là 7.04 (2.23) và 6.09 (2.01) ở nhóm điều trị cysteamine. Tỉ lệ giảm điểm mMASI ở nhóm điều trị cysteamine cao hơn 9% so với nhóm điều trị MKF, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (lần lượt là p=0.05 và 0.01).

Kết luận: Cysteamine 5% cream showed greater efficacy as compared to MKF. It is thus proposed that cysteamine 5% cream is more effective than MKF in the treatment of melasma, with the advantage of being significantly better tolerated. Cysteamine 5% có hiệu quả tốt hơn so với kem bôi công thức Kling's Man. Cho thấy rằng kem bôi cysteamine 5% có thể mang lại hiệu quả điều trị nám tốt hơn so với MKF, ngoài ra thì tác dụng phụ của cysteamine cũng ít hơn so với kem bôi MKF.


Tải nghiên cứu tại: https://sci-hub.se/10.1111/srt.12901 

Hướng dẫn tại nghiên cứu: copy và paste vào trình duyệt web

Pin It

0 nhận xét:

Đăng nhận xét